Samarytanka z dzisiejszej Ewangelii rozpoczyna swoje wyzwolenie od poznania Wyzwoliciela – Chrystusa, który JEST żywa wodą. W tym wielkopostnym czasie na nowo mamy odkryć „jak Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy". Słowa z dzisiejszego psalmu „On odpuszcza wszystkie twoje winy

...
  1. W dniu dzisiejszym ks. Proboszcz Witold Godleś o godz. 12:00 rozpocznie posługę w parafii.
  2. Zapraszamy na nabożeństwa Drogi Krzyżowej w każdy piątek o godz. 17:00. Natomiast w każdą niedzielę zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żali po Mszy św. o godz. 12:00. Dzisiaj ze względu na ingres proboszcza
...

Poniedziałek (24.03.2014)
18.00 + Wiesławę Janinę Choroś

Wtorek - Uroczystość Zwiastowania Pańskiego (25.03.2014)
17.00 + Barbarę Kuchar od Rodziny Bałchanowskich
18.00 + Feliksę Wędołowską