Ogłoszenia parafialne

  1. Wczoraj zatankowaliśmy paliwo do ogrzewania naszego kościoła. Zapłaciliśmy za nie 9600,00 – dziewięć tysięcy sześćset złotych złotych. Dziękujemy za dzisiejsze ofiary przeznaczone na ten cel.
  2. Jest już gotowy projekt rewitalizacji drogi do naszego kościoła i terenu wokół kościoła. Projekt ten musi być teraz zatwierdzony przez konserwatora zabytków. Po zatwierdzeniu ustalimy dalsze szczegóły odnośnie jego realizacji. O tych ustaleniach będziemy informowali na bieżąco.

Poniedziałek
godz. 17:30 + Jadwiga Głowacka (pp)
godz. 18:00 + Andrzej Szczerbatko w 7 rocz. śm.

Wtorek
godz. 17:30 + Andrzej Chrobociński (pp – ostatnia)
godz. 18:00 + Robert Cendrowski (pp)

 

Poniedziałek
godz. 17:30 + Stanisław Kwiatkowski (pp)
godz. 18:00 + Krystyna Kaczmarzyk (pp)

Wtorek
godz. 17:30 + Janusz Kowalski (pp)
godz. 18:00 + Teresa Mieszkowska (pp)

Konferencje dla narzeczonych odbywają się w parafii św. Maksymiliana w Modlinie Starym
w każdą środę o godz. 19:00.

konferencje odbywać się będą w kwietniu i październiku

jak również

Centrum Psychologiczno-Pastoralne METANOIA w Płocku

cpp-metanoia.com

lub też strona przydatna dla narzeczonych

Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Płockiej

http://plockierodziny.pl/spotkania-dla-narzeczonych-kurs-przedmalzenski/

 

także strona Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Warszawskiej

http://duszpasterstworodzin.pl/dla-narzeczonych/kursy-przedmalzenskie/