Ogłoszenia parafialne

  1. Wczoraj dzieci i młodzież rozpoczęli ferie. Życzymy im dobrego odpoczynku i przypominamy, że ferie nie zwalniają od obowiązku niedzielnej Mszy św.
  2. Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary złożone na ogrzewanie kościoła.

LIST EPISKOPATU POLSKI NA ROK ŚWIĘTEGO STANISŁAWA KOSTKI
Umiłowani w Panu Siostry i Bracia!
Rok 2018 jest obchodzony w Kościele w Polsce jako Rok Świętego Stanisława Kostki. Ten młody polski szlachcic podobnie jak Samuel usłyszał Boga, wołającego go po imieniu. I jak Samuel odpowiedział: „Mów, Panie, bo sługa Twój słucha!”(1 Sm 3,9), a następnie z determinacją poszedł pełnić wolę Bożą wbrew wszelkim przeciwnościom. Świętego Stanisława Kostkę pragniemy zaprosić dzisiaj, aby stał się patronem rozpoczętego właśnie nowego roku. O tym wyborze zdecydowała zarówno 450. rocznica jego śmierci, jak i program duszpasterski Kościoła w Polsce. Jeśli mamy w tym roku rozważać osobę i dary Ducha Świętego dane w sakramencie bierzmowania, nie może być lepszego patrona niż ten, który został uzdolniony przez Ducha Świętego do „mężnego wyznawania wiary” w dojrzały i niebanalny sposób.

Poniedziałek
godz. 07:00 + Dantis
godz. 07:00 + Dantis

Wtorek
godz. 07:00 + Dantis

Poniedziałek (15.01.18)
ul Warszawska 2 księży od godz. 09:00

Wtorek

Konferencje dla narzeczonych odbywają się w parafii św. Maksymiliana w Modlinie Starym
w każdą środę o godz. 19:00.

konferencke odbywać się będą w kwietniu i październiku