Ogłoszenia parafialne

Wiele żydowskich przepisów może nas dziwić, ale kiedy czytamy opis Janowego nawoływania, jakie rozlegało się nad Jordanem, zaczynamy kojarzyć je z tymi właśnie wydarzeniami. Jednym z ograniczeń związanych z Jom Kipur był zakaz noszenia sandałów ze skóry w sam Dzień Przebłagania. Może lepiej nam dzięki temu zrozumieć, dlaczego Jan twierdził, iż nie jest godzien rozwiązać rzemyków u sandałów Mesjasza? Jan mógł zarzucać tysiącom grzeszność i nieprawość, ale samemu Mesjaszowi nie był godzien niczego zarzucić! Jego stopy były święte, nie potrzebujące żadnej pokuty ani wyrzeczenia. A jednak Mesjasz właśnie przychodził wziąć na siebie wszelką pokutę za ludzkie winy. Wszystkie grzechy były możliwe do odpokutowania w Dzień Przebłagania oprócz tych, których ktoś komuś nie chciał przebaczyć, albo tych, których nie chciał w sobie uznać.

  1. Za tydzień rozpoczynamy nasze rekolekcje Adwentowe. Program tych rekolekcji jest następujący: W niedzielę o godz. 9:00 – Msza św. z nauką ogólną, o godz. 10:30 – Msza św. z nauką dla dzieci, o godz. 12:00 – Msza św. z nauka ogólną i o godz. 18:00 Msza św. z nauką ogólną. W poniedziałek o godz. 8:00 Msza św. dla gimnazjum i klas VII, o godz. 9:30 – Msza św. z nauką ogólną dla wszystkich, o godz. 11:00 – Msza św. z nauką dla dzieci i o godz. 18:00 – Msza św. z nauką ogólną. We wtorek o godz. 9:00 Msza św. z nauką ogólną, o godz. 12:00- Msza św. z nauką dla chorych i starszych i o godz. 18:00 – Msza św. z nauką ogólną. Spowiedź w poniedziałek i wtorek przed i w trakcie nabożeństw. Rekolekcje poprowadzi ks. kan. dr Dariusz Drążek – rektor Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich parafian do udziału w naszych rekolekcjach. Wyjazdy do chorych we wtorek od godz. 14:30. Program tych rekolekcji roznosi p. Organista wraz z opłatkami, jest też on wyłożony przy wyjściu z kościoła.
  2. Dziś po Mszy św. o godz. 10:30 spotkanie dla dzieci z klas komunijnych, następne za tydzień, i będzie to już ostatnie spotkanie przed świętami.

Poniedziałek
godz. 07:00 + Stanisław Mazurkiewicz
godz. 17:30 + Zbigniew Burski
godz. 18:00 + Halina Śląskiewicz
Wtorek
godz. 07:00 + Józef Mroczkowski
godz. 17:30 + Halina Bylińska
godz. 18:00 + Danuta i Ryszard Jankowscy

Konferencje dla narzeczonych odbywają się w parafii św. Maksymiliana w Modlinie Starym
w każdą środę o godz. 19:00.

konferencke odbywać się będą w kwietniu i październiku