Ogłoszenia parafialne

  1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy tydzień misyjny podczas którego będziemy się modlić w intencji misji i misjonarzy.
  2. Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary złożone na cele misyjne.

Poniedziałek
godz. 17:30 + Zdzisław Witczak
godz. 18:00 + Danuta Wiśniewska

Wtorek
godz. 17:30 + Jadwiga Zielińska
godz. 18:00 – o błog Boże dla Pauliny i Andrzeja Pastor

Dziś w naszej parafii modlimy się w sposób szczególny wraz z przedstawicielami Seminarium Duchownego o powołania kapłańskie i zakonne. Ofiary składane na tacę przeznaczamy na utrzymanie naszego seminarium. Dzisiejsza niedziela jest również Dniem Papieskim. Ofiary składane do puszek przy wyjściu z kościoła są przeznaczone na stypendia dla zdolnej młodzieży.
Po Mszy św. o godz. 10:30 będzie spotkanie dla dzieci z klas komunijnych – następne za tydzień, zaś po Mszy św. o godz. 18:00 spotkanie dla kandydatów do Bierzmowania.

Umiłowani w Chrystusie Panu Siostry i Bracia!

Biblijny opis stworzenia Ewy, zaczerpnięty z Księgi Rodzaju, jest obrazem planów Boga względem człowieka. Bóg powołuje go do istnienia z miłości i jednocześnie ku niej kieruje (por. Familiaris consortio 11). Człowiek zaś, odkrywając zaszczepioną w nim przez Stwórcę potrzebę miłości, przeżywa ją we wspólnocie małżeńskiej. Jej sakramentalny i nierozerwalny charakter, jako związku pomiędzy mężczyzną i kobietą, potwierdził zaś Jezus w dialogu z faryzeuszami opisanym w odczytanej przed chwilą Ewangelii wg św. Mateusza. Małżeństwo w zamyśle Bożym staje się rodziną, gdzie małżonkowie podejmują rolę ojca i matki. Tematowi ojca chcemy poświęcić XVIII Dzień Papieski, który w jedności z papieżem Franciszkiem, będziemy przeżywali już za tydzień, w niedzielę 14 października, pod hasłem „Promieniowanie ojcostwa”.

Poniedziałek
godz. 17:30 + Jan Kobuszewski
godz. 18:00 + Dorota Kobielewska

Wtorek
godz. 17:30 + Sabina Żurkowska
godz. 18:00 + Jan Salwowski

Konferencje dla narzeczonych odbywają się w parafii św. Maksymiliana w Modlinie Starym
w każdą środę o godz. 19:00.

konferencke odbywać się będą w kwietniu i październiku