Ogłoszenia parafialne

List Episkopatu Polski z okazji 100. rocznicy objawień fatimskich

Drodzy Bracia i Siostry!
W dzisiejszej Ewangelii Jezus zwraca uwagę na jedną z istotnych cech zbawczej miłości, mianowicie na jej związek z Bożymi przykazaniami. „Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. (...) Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje” (J, 14,15.21). Miłość uwidacznia się przez zachowywanie przykazań i gwarantuje prawdziwe zjednoczenie z Bogiem w Zmartwychwstałym Chrystusie.

  1. Rada Duszpasterska organizuje 10 czerwca Piknik Rodzinny. Szczegóły będziemy podawać sukcesywnie przez kolejne niedziele. Jest przewidzianych podczas tego pikniku wiele atrakcji – szczególnie dla dzieci, przewidziane też są oczywiście i atrakcje dla dorosłych. Wśród atrakcji przewidziana jest loteria fantowa. Jeżeli ktoś podaruje nam jakieś fanty na loterię będziemy mu za to wdzięczni. Fanty można przynosić do kancelarii parafialnej. Pozyskaliśmy też już kilku sponsorów – jeżeli ktoś będzie jeszcze chciał i mógł nas wspomóc w tym przedsięwzięciu będziemy mu za to bardzo wdzięczni.
  2. Próby dla dzieci przystępujących w tym roku do pierwszej Komunii świętej i odnawiających swoje przyrzeczenia odbędą się w następujących terminach. We wtorek o godz. 16:00 klasy IV, w środę o godz. 16:00 klasy III, w czwartek również o godz. 16:00 klasy piąte.

Poniedziałek
godz. 17:30 + Stanisław Mazurkiewicz
godz. 18:00 + o błog. Boże dla Marka i Jadwigi Kuczyńskich i za zmarłych z ich rodzin

Wtorek
godz. 17:30 + Krystyna Laren
godz. 18:00 + Anna Szwaj

Konferencje dla narzeczonych odbywają się w parafii św. Maksymiliana w Modlinie Starym
w każdą środę o godz. 19:00.

konferencke odbywać się będą w kwietniu i październiku