Ogłoszenia parafialne

  1. Gościmy dziś w naszej parafii zespół artystyczny Zbrucz z Tarnopola. Po Mszach świętych będzie można nabyć płyty tego zespołu i pamiątki wykonane przez dzieci rodziców poszkodowanych przez wojnę w Donbasie. Pozyskane w ten sposób środki posłużą do zakupu narzędzi rehabilitacyjnych dla poszkodowanych.
  2. Od poniedziałku p. organista będzie chodził z opłatkiem. Ofiary jakie mu składamy przy tej okazji są podziękowaniem i zapłatą za Jego pracę.

Poniedziałek
godz. 17:30 + Sabina Brylińska
godz. 18:00 + Mieczysław Czarnecki

Wtorek
godz. 17:30 + Tadeusz Podgórski
godz. 18:00 + Zbigniew Ciecierski

Umiłowani w Panu, Siostry i Bracia!

W dzisiejszej Liturgii Słowa Chrystus wskazuje na dwa najważniejsze przykazania. Pierwsze dotyczy miłości Boga a drugie miłości człowieka. W Ewangelii św. Jana czytamy, że Jezus „umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował” (J 13, 1). Chrystus objawia nam miłość Ojca, którą od Niego otrzymuje. Uczniowie zaś, miłując się wzajemnie, naśladują miłość Jezusa, którą sami otrzymują (por. KKK 1823). Jezus w ten sposób zaprasza nas do współpracy: „Jak mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej!” (J 15, 9). I dodaje: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem” (J 15, 12).

Konferencje dla narzeczonych odbywają się w parafii św. Maksymiliana w Modlinie Starym
w każdą środę o godz. 19:00.

konferencke odbywać się będą w kwietniu i październiku