Poniedziałek
godz. 18:00 + Janina i Tadeusz Salamonowicz

Wtorek
godz. 18:00 + Helena Kurpiewska

Poniedziałek
godz. 18:00 + Janusz Piotrowski

Wtorek
godz. 17:30 + Stanisław Mazurkiewicz
godz. 18:00 + Teresa Zofińska