Poniedziałek

godz. 18:00 + Andrzej Milewski

Wtorek

godz. 18:00 + Jan Kluczyński w rocz. śmierci