Poniedziałek

godz. 18:00 + Robert Bicki w 2 rocz. śm.

Wtorek

godz. 18:00 + Ewa Maria Wnuk Sawicka