Poniedziałek (Rekolekcje Adwentowe)
godz. 09:00 + Barbara Sakowska
godz. 10:30 + ks. Jerzy Bieńkowski

godz. 12:00 + Wanda Wiśniewska

godz. 18:00 + Maria Sowińska

Wtorek (Rekolekcje Adwentowe)
godz. 09:00 + Henryka Dąbrowska

godz. 12:00 + Zdzisława i Tadeusz Matczakowie
godz. 18:00 + Andrzej Milewski