Poniedziałek
godz. 17:30 + Janina i Tadeusz Salamonowicz
godz. 18:00 + Andrzej Pomorski w 8 rocz. śm. i o zdrowie dla Hanny

Wtorek
godz. 18:00 + Bronisław Bogdański