LIST EPISKOPATU POLSKI NA ROK ŚWIĘTEGO STANISŁAWA KOSTKI
Umiłowani w Panu Siostry i Bracia!
Rok 2018 jest obchodzony w Kościele w Polsce jako Rok Świętego Stanisława Kostki. Ten młody polski szlachcic podobnie jak Samuel usłyszał Boga, wołającego go po imieniu. I jak Samuel odpowiedział: „Mów, Panie,

...
  1. Wczoraj dzieci i młodzież rozpoczęli ferie. Życzymy im dobrego odpoczynku i przypominamy, że ferie nie zwalniają od obowiązku niedzielnej Mszy św.
  2. Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary złożone na ogrzewanie kościoła.

Poniedziałek
godz. 07:00 + Dantis
godz. 07:00 + Dantis

Wtorek
godz. 07:00 + Dantis

Często słyszymy: Ja wierzę, ale nie praktykuję. „A wiara bez uczynków martwa jest” (Jk 2, 18). Bo wiara jest praktykowaniem. Mówić: jestem wierzącym, ale nie praktykuję, znaczy tyle co powiedzieć: żyję, ale nie oddycham.

  1. Dzisiejszą niedzielą Chrztu Pańskiego kończy się w kościele Okres Bożego Narodzenia, a rozpoczyna się Okres Zwykły.
  2. Pan Sławomir Śliwka odnowił relikwiarz św. Stanisława Kostki i żyrandol. Serdeczne Bóg zapłać.

Poniedziałek
godz. 07:00 + Stanisław Zarzyński
godz. 07:00 + Leszek Sikorski
godz. 07:00 + Dantis

Wtorek
godz. 07:00 + Dantis

SŁOWO PREZYDIUM KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI NA NIEDZIELĘ ŚWIĘTEJ RODZINY „Kochać, nie zabijać!”

Drodzy Bracia i Siostry!
W czytaniach na dzisiejsze Święto Świętej Rodziny św. Paweł Apostoł wymienia wiele cnót, ale podkreśla, że najważniejsze jest, aby realizować je z miłością, „która jest więzią

...
  1. Dziś o godz. 18: 00 podziękujemy P. Bogu za miniony rok. Wspominać będziemy zmarłych z naszych rodzin w ostatnim roku a w ich intencji rodzina zapali świeczkę (świeczki będą już przygotowane), modlić też będziemy się za tych którzy zostali ochrzczeni i zawarli związki małżeńskie w 2017 roku.
...

Poniedziałek
godz. 09:00 + Anna i Wacław Bodzak
godz. 10:30 + Irena Jackowska
godz. 12:00 + Anna Jaśkowska, Henryka Serwatka w 3 rocz. śm.
godz. 18:00 + Lucyna i Mieczysław Lis

Wtorek
godz. 07:00 + Stanisław Kowalski
godz. 07:00 + Bogusław Łuszczyński
godz. 07:00 + Dantis

Narodziny Chrystusa Uroczystość Bożego Narodzenia wywodzi swój początek z Jerozolimy. Ustalił się tam zwyczaj, że patriarcha udawał się z Jerozolimy w procesji do Betlejem, odległego o ok. 8 km. W Grocie Narodzenia odprawiał w nocy Mszę świętą. W Rzymie święto Bożego Narodzenia dnia 25 grudnia obchodzono od wieku IV. Kronikarz

...