1. Dziś w Przasnyszu odbywają się diecezjalne dożynki.
  2. Spowiedź dla dzieci i młodzieży przed rozpoczęciem roku szkolnego będzie w piątek od godz. 18:00 do godz. 18:30.
  3. W niedzielę podczas Mszy św. o godz. 10:30 rok szkolny rozpoczną dzieci i młodzież z naszej parafii. Zapraszamy na to rozpoczęcie
...

Poniedziałek

godz. 18:00 + Zofia Grzelak

Wtorek

godz. 18:00 + o błog. Boże dla Elizy i Mariusza Kowalskich m-c po ślubie

APEL PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI KSIĘDZA ARCYBISKUPA STANISŁAWA GĄDECKIEGO W ZWIĄZKU Z NAWAŁNICAMI, JAKIE NAWIEDZIŁY POLSKĘ
W nawiązaniu do wiadomości, jakie napływają z miejscowości zniszczonych przez nawałnice dnia 11 sierpnia br., składam moje kondolencje wszystkim, którzy

...
  1. W sobotę 26 sierpnia obchodzimy Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. U nas Msza św. będzie odprawiona o godz. 18:00.
  2. W tym roku Dożynki Diecezji Płockiej odbędą się 27 sierpnia w Przasnyszu. Dożynki te odbędą się przy płycie lotniska Aeroklubu Ziemi Przasnyskiej i połączone będą z Dożynkami
...

Poniedziałek

godz. 18:00 + Robert Bicki w 2 rocz. śm.

Wtorek

godz. 18:00 + Ewa Maria Wnuk Sawicka

Ewangelia dzisiejszej niedzieli ukazuje nam kolejne nadzwyczajne działanie Jezusa, moment, w którym nie tylko zaskakuje apostołów, ale i wprawia ich w przerażenie. Przychodzi do łodzi, w której znajdowali się uczniowie, krocząc po jeziorze... I można by skupić się na tym niecodziennym zjawisku, na

...
  1. Dziś o godz. 20:00 zapraszamy na Nabożeństwo Fatimskie, które połączone będzie z ostatnim Apelem Jasnogórskim. Bardzo proszę o zabranie na to nabożeństwo świec.
  2. We wtorek przypada Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. U nas Msze św. będą odprawiane tak jak w każdą niedzielę to jest o
...

Poniedziałek
godz. 18:00 + Janina Borek

Wtorek
godz. 09:00 + Polikarp Banaszek
godz. 10:30 + Marek Głowacki
godz. 12:00 + Marianna i Gabriel Kozłowscy
godz. 18:00 + Józef i Aleksandra Karczmarczyk

LIST PREZYDIUM KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI Z OKAZJI 75. ROCZNICY ŚMIERCI ŚW. S. TERESY BENEDYKTY OD KRZYŻA (EDYTY STEIN)
Drodzy Bracia i Siostry!

75 lat temu, 9 sierpnia 1942 roku, w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau przeszła z tego świata do Ojca bogatego w miłosierdzie (por. Ef

...
  1. Rozpoczęliśmy miesiąc sierpień. W miesiącu tym modlić się będziemy o trzeźwość w naszym narodzie, w naszej parafii i w naszych rodzinach. Zachęcam również aby w tym miesiącu powstrzymać się lub też ograniczyć spożywanie napojów alkoholowych.
  2. Dziś w Święto Przemienienia Pańskiego z Płocka wyruszyła piesza
...