Poniedziałek
godz. 17:30 + Dantis
godz. 18:00 + r-ce Helena i Józef oraz Ryszard i Stanisław Biegalscy

Wtorek
godz. 17:30 + Dantis
godz. 18:00 + Zygmunt Kąpielewski

Może i ty oczekujesz tego wołania: EFFATHA? Nieszczęście zamknęło cię w sobie samym i już nic do ciebie nie dociera, ani nikogo już o pomoc nie prosisz, zupełnie jak ten głuchoniemy. Nie będąc rozumianym, człowiek czuje się nie tylko śmieszny, ale zablokowany, zamknięty jak dom, który grozi

...
  1. Dziś podczas Mszy św. o godz. 10:30 będzie poświęcenie plecaków dla dzieci z klas I szkoły podstawowej. Tą Mszą rozpoczynamy również nowy rok szkolny.
  2. W najbliższą niedzielę to jest 17 września w naszej parafii obchodzić będziemy odpust parafialny na Podwyższenie Krzyża Świętego, który połączony jest z
...

Poniedziałek
godz. 17:30 + Ireneusz Baur
godz. 18:00 + Wacława i Romuald Czarnieccy greg.

Wtorek
godz. 17:30 + o błog Boże dla nowożeńców Natalii i Adriana
godz. 18:00 + greg 5

Każdy z nas wie doskonale, że należy przestrzegać przykazań. Tylko prawy człowiek, jak śpiewaliśmy w dzisiejszym psalmie responsoryjnym, zamieszka w domu Pańskim. Bóg nie zmusza człowieka do niczego, ale wskazuje mu, że tylko wtedy, gdy będzie żył według przykazań, osiągnie życie wieczne. Czy

...
  1. Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego będzie w najbliższą niedzielę o godz. 10:30. Podczas tej Mszy św. będzie również poświęcenie plecaków dla uczniów z klas I. Bardzo serdecznie zapraszamy na tę Mszę św. dzieci, rodziców i nauczycieli. Zapraszamy również poczty sztandarowe.
  2. Spowiedź dla dzieci i młodzieży
...

Poniedziałek
godz. 17:30 + Franciszka Gładzińska
godz. 18:00 + Ireneusz Baur

Wtorek
godz. 17:30 + Adrian Olszewski od koleżanek z pracy p. M. Olszewskiej
godz. 18:00 + Mariusz Falaciński

To jest chleb, który z nieba zstąpił. [...]
Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki (por. J 6, 58).

Wydaje się, że sprawa jest prosta. Jezus do nas mówi: „Jeżeli wierzysz, że jestem Synem Bożym, jeżeli na serio bierzesz moją Ewangelię, to wystarczy karmić się Eucharystią i będziesz miał życie, będziesz

...
  1. W dniu dzisiejszym o godz. 07:00 z naszej parafii wyjechała pielgrzymka rowerowa do Rostkowa, zaś o godz. 12:45 wyjadą autokarem pozostali pielgrzymi.
  2. W minionym tygodniu ks. Jacek obchodził dzień swoich imienin. Pamiętajmy o nim w naszych modlitwach.

Poniedziałek

godz. 18:00 + Zygmunt Kąpielewski

Wtorek

godz. 18:00 + Zbigniew Ciecierski