Bł. Honorat Koźmiński urodził się 16 października 1829 r. w Białej Podlaskiej. Był synem Stefana Koźmińskiego, budowniczego powiatowego i Aleksandry z Kahlów. Miał czworo rodzeństwa. Na chrzcie otrzymał imiona Florentyn, Wacław i Jan. W 1840 r. rodzina Koźmińskich przeniosła się do Włocławka,

...
  1. Dziś w naszej parafii są relikwie bł. o. Honorata, obchodzimy też odpust parafialny na podwyższenie Krzyża Świętego, połączony z dożynkami. Mszę św. odprawił i kazanie wygłosił ks. Infułat. Wojciech Góralski. Bóg zapłać. Wieniec - kosz z owocami i warzywami przygotowali mieszkańcy Pieczoług i
...

Poniedziałek
godz. 17:30 + Ewa Burska
godz. 18:00 + Tadeusz Podgórski

Wtorek
godz. 17:30 + Józef Opolski
godz. 18:00 + Ewa Maria Wnuk - Sawicka

Jezus, podając kilka sposobów upominania, sugeruje, że każdy z nas spotyka ludzi, którzy nie potrafią przyjmować uwag, napomnień czy nagan. Słowa z tej Ewangelii najczęściej traktuje się jako swoisty instruktaż upominania. Można jednak w kontekście tych pouczeń zapytać: Co uczynić, aby być

...
  1. Dziś podczas Mszy św. o godz. 10:30 będzie poświęcenie plecaków dla dzieci z klas I szkoły podstawowej. Również po Mszy św. o godz. 10:30 odbędzie się pierwsze spotkanie dla dzieci z klas komunijnych – są to klasy III i IV.
  2. W najbliższą niedzielę to jest 17 września w naszej parafii będą relikwie bł.
...

Poniedziałek
godz. 17:30 + Leszek Sikorski
godz. 18:00 + Arkadiusz Col

Wtorek
godz. 18:00 + Irena Tomicka

LIST PASTERSKI Z OKAZJI VII TYGODNIA WYCHOWANIA
10-17 WRZEŚNIA 2017 ROKU

„Maryja wychowawczynią pokoleń”

Drodzy Bracia i Siostry,
„Nie bierzcie wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu” (Rz 12,2) zachęca św. Paweł adresatów Listu do Rzymian. W tych słowach przypomina

...
  1. Za tydzień podczas Mszy św. O godz. 10:30 będzie poświęcenie plecaków dla dzieci z klas I szkoły podstawowej. Również po Mszy św. o godz. 10:30 odbędzie się pierwsze spotkanie dla dzieci z klas komunijnych – są to klasy III i IV
  2. W piątek przypada święto Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Msze
...

Poniedziałek
godz. 17:30 + Leszek Mrowicki
godz. 18:00 + Marta Młotkowska

Wtorek
godz. 17:30 + Kamila Nesner
godz. 18:00 + Zofia Wronka

Uczniowie, a zwłaszcza Piotr, widzą, jak ważna jest niczym nie zachwiana wiara, jak ważne jest zawierzenie Jezusowi i Bogu wszystkiego. Było ich Dwunastu, ale to właśnie Piotr odpowiedział: "Ty jesteś Mesjasz, syn Boga żywego". Dlatego na Piotrze, czyli na Skale, Jezus buduje swój Kościół.

...