Przeżywamy czas Wielkiego Postu, czas nawracania się. Może ktoś zapytać, czy potrzebne jest nam nawrócenie. Przecież wierzę w Boga, od czasu do czasu pojawię się w kościele, czasem się przeżegnam, nikogo nie zabiłem, nie okradłem to po co mam się nawracać?

  1. W najbliższą niedzielę rozpoczynamy nasze rekolekcje wielkopostne. Program nabożeństw będzie następujący:
    Niedziela
    godz. 9:00, 12:00 i 18;:00 Msza św. z nauką dla wszystkich, godz. 10:30, Msza św. z nauką dla dzieci.
    Poniedziałek i wtorek: godz. 9:00 Msza św. z nauka dla wszystkich, godz. 10:15, Msza
...

Poniedziałek
17:00 + Kazimierza Stankiewicza
18:00 + Tadeusza Rejchla

Wtorek
17:00 + Kamila Dębskiego
18:00 + Piotra Minicza

      Samarytanka z dzisiejszej Ewangelii rozpoczyna swoje wyzwolenie od poznania Wyzwoliciela – Chrystusa, który JEST żywa wodą. W tym wielkopostnym czasie na nowo mamy odkryć „jak Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy". Słowa z dzisiejszego psalmu „On odpuszcza wszystkie twoje winy

...
  1. W dniu dzisiejszym ks. Proboszcz Witold Godleś o godz. 12:00 rozpocznie posługę w parafii.
  2. Zapraszamy na nabożeństwa Drogi Krzyżowej w każdy piątek o godz. 17:00. Natomiast w każdą niedzielę zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żali po Mszy św. o godz. 12:00. Dzisiaj ze względu na ingres proboszcza
...

Poniedziałek (24.03.2014)
18.00 + Wiesławę Janinę Choroś

Wtorek - Uroczystość Zwiastowania Pańskiego (25.03.2014)
17.00 + Barbarę Kuchar od Rodziny Bałchanowskich
18.00 + Feliksę Wędołowską