proboszcz3     Myślę, że pamiętamy wypowiadane przez Jana Pawła II z wielkim wzruszeniem słowa: „W każdym razie, tutaj, w tym mieście, w Wadowicach wszystko się zaczęło. I życie się zaczęło, i szkoła się zaczęła, studia się zaczęły i teatr się zaczął. I kapłaństwo się zaczęło".
Słowa te wypowiedziane przez błogosławionego Jana Pawła II, mogę w pewnym sensie i ja powtórzyć dziś w tym miejscu.
     W 1982 roku w czerwcu w tym mieście i tej parafii rozpoczęło się moje kapłańskie posługiwanie. To tu po raz pierwszy udzielałem Sakramentu Chrztu, błogosławiłem małżeństwa, sprawowałem Ofiarę Mszy Świętej , udzielałem rozgrzeszenia, przygotowywałem dzieci do Pierwszej Komunii Świętej, katechizowałem, a zmarłych odprowadzałem na miejsce ich wiecznego odpoczynku. Byłem tu krótko, bo tylko jeden rok, a dziś po 32 latach wracam ponownie już jako proboszcz tej parafii.

Chociaż wracam jako proboszcz, to wracam z tą samą misją jak przed trzydziestu dwoma laty. Wracam by nieść dobrą nowinę o zbawieniu.