05        W dniu 8 listopada 2015 roku odbyła się w Kolegiacie św. Bartłomieja w Płocku uroczysta inauguracja Kapituły św. Michała i instalacja kanoników gremialnych tej kapituły. Uroczystościom przewodniczył ks. Bp. Piotr Libera. Wsród kanoników gremialnych tej kapituły jest ks. kan. Witold Godleś - proboszcz Zakroczymski. Dziękujemy redakcji Płockiej Edycji Gościa Niedzielnego i ks. Włodzimierzowi Piętce za udostępnienie zdjęć do naszej strony z tej uroczystości.

dni zakroczymia 2015      W niedzielę 20 września obchodziliśmy 950 lecie Zakroczymia. Mszę św. odprawił i kazanie wygłosił ks Biskup Piotr Libera Biskup Płocki. Dziękujemy wszystkim za to nasze wspólne dziękczynienie i prosimy dobrego Boga aby dalej błogosławił naszemu miastu i jego mieszkańcom.

odpust 2015     Dziś podczas Mszy św. o godz. 12:00 dziękowaliśmy Panu Bogu za tegoroczne plony i świętowaliśmy nasz parafialny odpust Podwyższenia Krzyża świętego. Dziękujemy tym wszystkim, którzy włączyli się w to nasze parafialne dziękczynienie i jednocześnie mamy nadzieję, że za rok będzie nas o wiele więcej.

poswiecenie plecakow 2015       Dziś w naszej parafii gościmy ks. Radosława Zawadzkiego misjonarza z Peru. Wspomagamy Go naszą modlitwą i ofiarami, on zaś przybliża nam swoją pracę misyjną. O godz. 10:30 poświęcił plecaki dzieciom rozpoczynającym w tym roku swoją naukę w szkole. Niech dobry Bóg wspiera pracę ks. Radosława i błogosławi dzieciom w nowym roku szkolnym.

zakonczenie roku 2015        Dziś podczas Mszy św. o godz. 10:30 podziękowaliśmy Bogu i ludziom za miniony rok szkolny. Dziękowaliśmy dyrekcjom szkół nauczycielom dzieciom, młodzieży i ich rodzicom za trud włożony w wychowanie młodego pokolenia. W sposób szczególny to podziękowanie skierowane było do liturgicznej służby ołtarza: dziewczętom ze scholi i zespołu muzycznego oraz ministrantom. W tym podziękowaniu nie mogło zabraknąć miejsca dla ich opiekunów: p. Katechetki i p. Organisty. Niech czas wakacji , które rozpoczną się w piątek będzie czasem bezpiecznego wypoczynku z Bogiem.

obraz pultusk 2015        W sobotę o godz. 15:00 na rynku w Pułtusku odbyło się powitanie Matki Bożej w kopi cudownego obrazu, przez biskupów kapłanów i wiernych. Z naszej parafii wzięła udział delegacja w składzie której byli: ks. proboszcz, ks, prefekt, p. Katechetka, p. Oganista, młodzież i dzieci. Oto kilka zdjęć z tej uroczystości.

bierzmowanie 2015      Jedenastego czerwca bieżącego roku w naszej parafii 44 osoby otrzymały Sakrament Bierzmowania, którego udzielił ks. Infułat Aleksander Pasternakiewicz. Życzymy młodzieży, która otrzymała ten sakrament aby rozwijali swą wiarę i według niej żyli do czego zobowiązali się przed przyjęciem tego sakramentu.

boze cialo 2015        Jak co roku po Mszy św o godz. 11:00 przeszliśmy przez Zakroczym w procesji z Najświętszym Sakramentem aby uczcić Jezusa w Najświętszym Sakramencie i prosić Go aby błogosławił naszym domom, polom i nam samym. Oto kilka zdjęć z tej uroczystości.

II komunia 2015      31 maja podczas Mszy Św o godz. 10.00 Dzieci z naszej parafii po raz pierwszy odnowiły swoje Przyrzeczenia Chrzcielne. Mamy nadzieję, że stanie się to okazją do pogłębienia ich wiary. Jednocześnie Dziękując rodzicom za ich dotychczasowy trud wyrażamy nadzieję, że nadal będą pamiętać iż to oni w dalszym ciągu są zobowiązani do religijnego wychowania swoich dzieci.