pasterka 2014     O godz. 24:00 Pasterką rozpoczęliśmy świętowanie Bożego Narodzenia. Po procesji do żłóbka Mszę św. odprawił i kazanie wygłosił ksiądz proboszcz. Cieszymy się z tak licznej obecności wiernych na tym nabożeństwie. jednocześnie pragnę podziękować p. Annie Dudziej za zaprojektowanie i wykonanie żłobka, p. organiście i p. kościelnemu wraz z jego pracownikami za pomoc w wykonaniu tego żłóbka i dekorację kościoła.

rekolekcje 2014 2      Trzecie pytanie, które postawiliśmy w czasie rekolekcji, dotyczyło szczęścia – jak być szczęśliwym? Pytanie o szczęście to tak naprawdę pytanie o świętość. Szczęśliwy człowiek to przecież tak naprawdę święty (łac. beatus). Pisał o tym dochodzeniu do świętości ks. W. Sedlak, radomski poeta:

rekolekcje 2014       Trwają nasze Adwentowe Rekolekcje. Przychodzimy do naszego kościoła by przez udział w tych rekolekcjach przygotować się do chrześcijańskiego przeżywania świąt Bożego Narodzenia. Oto kilka obrazów z z tych naszych rekolekcyjnych spotkań.

andrzejki 2014         W sobotę po południu dzieci i młodzież należące do scholi "Skrzatki Bożej Matki" i "Dziękczynienie" ministranci, grupa młodzieżowa oraz lektorzy bawili się podczas zabawy andrzejkowej. Oto kilka obrazów z tej zabawy.

przeglad piosenki religijnej      W dzień św. Cecylii - patronki śpiewu kościelnego w parafii św. Maksymiliana w Modlinie spotkali się wszyscy, którzy chwalą Boga przez śpiew - schole, zespoły i chóry. Naszą parafię reprezentowała scholka "Skrzatki Bożej Matki" i zespół młodzieżowy "Dziękczynienie". Opiekę nad scholką i zespołem sprawują p. Elżbieta Wojciechowska - katechetka i p. Marcin Dudziej - organista.

swieto kostki 2014       Dziś w kościele czcimy świętego Stanisława Kostkę, patrona dzieci i młodzieży. W naszej parafii jest to dzień szczególny, albowiem ojciec św. Stanisława był Kasztelanem Zakroczymskim, zaś nasze Gimnazjum za patrona obrało sobie św. Stanisława Kostkę. Z tej to okazji o godz. 10:00 była odprawiona Msza św. dla dzieci ze Szkoły Podstawowej, zaś o godz. 12:00 dla Gimnazjum.

podwyzszenie krzyza 2014      Ucałowaniem relikwii Krzyża Świętego kończyliśmy dziś każdą Mszę świętą. Tak też została zakończona suma odpustowa, którą odprawił i kazanie wygłosił ojciec Krzysztof Groszyk. Dziękuję wszystkim za modlitwę i życzę aby Krzyż, znak naszego zbawienia zawsze królował w naszych sercach, domach i rodzinach.

dni zakroczymia 2014     W książce p. Kazimierza Szczerbatko „Herb Zakroczymia" znajdziemy takie stwierdzenia dotyczące flagi i herbu:
Czerwony to: odwaga, poświęcenie... złoty- żółty to symbol Boskiego Majestatu, Chwałę zmartwychwstania, cechę szlachetności, wspaniałomyślności, życzliwości... W herbie jest w polu czerwonym Baranek Boży spoglądający wstecz.

rozpoczecie roku 2014          W dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy nowy Rok Szkolny. Podczas Mszy Świętych o godz. 8:30 i 10:00 modliliśmy się o Boże błogosławieństwo dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców. Pamięcią modlitewną ogarnęliśmy też tych wszystkich, którzy oddali swoje życie podczas II Wojny Światowej w 75 rocznicę jej wybuchu.