Chrystus Zmartwychwstały przekraczał te wszystkie granice. Wchodził
mimo zamkniętych drzwi, dołączył do idących w drodze do Emaus: nawet Go nie poznali. Zasiadał z uczniami do stołu, mówił do nich: „Dotykajcie mnie, przekonajcie się, że Ja żyję”. I ta prawda wiary docierała do nich jako pewien fakt, którego byli świadkami. I potem każdy z nich mówił: „Myśmy naprawdę widzieli Zmartwychwstałego! Myśmy dotykali życia!”.

Chrystus to nie mit, to nie legenda. Chrystus naprawdę był ukrzyżowany, zmartwychwstał i żyje! Czytamy dzisiaj, że święty Łukasz napisał księgę, w
której znajdują się wszystkie dowody, przez które Chrystus przekonywałuczniów, że żyje. Ukazywał się przez 40 dni apostołom i uczniom, a wkońcu odszedł do nieba.
Ale to, że odszedł do nieba nie znaczy, że jest daleko – jest w innej formie życia: tam, gdzie istnieje Bóg, a Bóg jest blisko nas. Odszedł do nieba, jednocześnie mówiąc: „
Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.Jest ze swoimi uczniami, ze swoim Kościołem i do uczniów powiedział: „
Idźcie! Głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!”
Ich misja rodziła się z tego doświadczenia, że spotykali Zmartwychwstałego. Ta prawda była tak mocna, że za nią niemal wszyscy oddawali życie, bo wiedzieli, wierzyli: życie wieczne jest! Chrystus nam jeobiecał! I dzisiaj do nas zgromadzonych tutaj, do całego Kościoła Chrystus, gdy odchodzi do nieba, mówi: „Bądźcie świadkami mojej miłości, mojegozwycięstwa nad grzechem i nad śmiercią! Uczcie zachowywać wszystkie narody moją naukę! Po to was wybrałem i po to was posyłam”
.
Można powiedzieć, że dzisiaj, gdy słuchamy doświadczenia Apostołów,właśnie rodzi się Kościół. Wkrótce otrzymają Ducha Świętego i pójdą g łosićEwangelię wszelkiemu stworzeniu, a Chrystus będzie im towarzyszyłpotwierdzając prawdziwość Ewangelii wieloma znakami i cudami, wielomanawróceniami. Będzie im towarzyszył, jak i nam towarzyszy: do końca dni, gdy przyjdzie do nas. Dzisiaj Bóg nas oświeca przez swoją łaskę, słyszymysłowo, które mówi do nas, abyśmy rozumieli też jakie jest nasze powołanie, a powołanie nasze jest takie, abyśmy głosili Chrystusa Zbawiciela i Pana!