1. Pan Sławomir Śliwka odnowił i przerobił lichtarze na ołtarz. Składamy mu za to serdeczne Bóg zapłać. Dziękujemy też za dzisiejsze ofiary złożone na cele inwestycyjne.
  2. Wczoraj o godz. 20:00 odbyło się nabożeństwo Fatimskie w 100 rocznicę objawień. Dziękujemy tym wszystkim którzy włączyli się w przygotowanie tego nabożeństwa i tym, którzy wzięli w nim udział.
  3. Próby dla dzieci przystępujących w tym roku do I komunii św. i odnawiających swoje przyrzeczenia chrzcielne odbędą się w następujących terminach: we wtorek o godz. 16:00 próbę będą miały dzieci z klas czwartych, w środę o godz. 16:00 dzieci z klas trzecich i w czwartek również o godz. 16:00 dzieci z klas piątych. Obecność obowiązkowa.
  4. Próba dla młodzieży przystępującej w tym roku do bierzmowania będzie w czwartek o godz. 18:30. Obecność obowiązkowa.
  5. Przypominamy, że komunie św. w roku 2018 będą w następujących terminach: klasy trzecie (pierwsza komunia święta) – 20 maja, klasy czwarte (odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych) – 3 czerwca.
  6. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach majowych, które są odprawiane w naszym kościele w dni powszednie o godz. 17:00, zaś w niedziele po sumie.
  7. Przy wyjściu z kościoła jest do nabycia gazeta Gość Niedzielny, można też wziąć gazetę Trzeźwymi bądźcie.