Poniedziałek
godz. 17:30 + Sławomir Radzikowski
godz. 18:00 + Andrzej Kraśniewski (pp)

Wtorek
godz. 17:30 + Anna i Janusz Mielczarek
godz. 18:00 + Zdzisław Kowalczyk w 9 rocz. śm.

Środa
godz. 17:30 + Leszek Dutczak (pp - ostatnia)
godz. 18:00 + Roman Juchow (pp)

Czwartek
godz. 17:30 + Waldemar Pawłowski (pp)
godz. 18:00 + Lesław Szymański (pp)

Piątek
godz. 17:30 – za parafian
godz. 18:00 + Zbigniew Kurpiewski (pp – ostatnia)

Sobota
godz. 17:30 + Tadeusz (5 rocz. śm.) r-ce Henryk i Halina Wasiak
godz. 18:00 + Stanisław Adamiak

Niedziela
godz. 09:00 + Jadwiga Chojnacka (pp)
godz. 10:30 + Jadwiga i Julian Jaworscy
godz. 12:00 + Józef Więckowski
godz. 18:00 + Dariusz Salamonowicz i w intencji P. Bogu wiadomej