Poniedziałek
godz. 17:30 + Dantis
godz. 18:00 + r-ce Helena i Józef oraz Ryszard i Stanisław Biegalscy

Wtorek
godz. 17:30 + Dantis
godz. 18:00 + Zygmunt Kąpielewski

Środa
godz. 17:30 + Dantis
godz. 18:00 + Barbara Sakowska

Czwartek
godz. 17:30 + Dantis
godz. 18:00 + Mariusz Falaciński – int. od kolegów z pracy

Piątek
godz. 17:30 + Dantis
godz. 18:00 + Zdzisław Wasilewski w 20 rocz. śm.

Sobota
godz. 17:00 + ślub
godz. 18:00 + Dantis

Niedziela
godz. 09:00 + Marian (24 rocz.) i Janina Pierścieniak
godz. 10:30 + Jadwiga i Julian Jaworscy
godz. 12:00 + o błog Boże dla Bogumiły Kostrzewskiej w 90 rocz. urodzin
godz. 18:00 + Za parafian