przeglad piosenki religijnej      W dzień św. Cecylii - patronki śpiewu kościelnego w parafii św. Maksymiliana w Modlinie spotkali się wszyscy, którzy chwalą Boga przez śpiew - schole, zespoły i chóry. Naszą parafię reprezentowała scholka "Skrzatki Bożej Matki" i zespół młodzieżowy "Dziękczynienie". Opiekę nad scholką i zespołem sprawują p. Elżbieta Wojciechowska - katechetka i p. Marcin Dudziej - organista. Po występie naszych artystów śpiewali: chór z Pomiechowa, scholka z Modlina, scholka z Kamienicy, chór z Zakroczymia (od ojców kapucynów), zespół młodzieżowy z Modlina, scholka z Pomiechowa i chór z Modlina. Słuchając spiewów, które wypełniały świątynię w Modlinie przypomniał mi się pierwszy taki przegląd, który odbył się w Zakroczymiu. Brałem w nim udział jako opiekun zespołu z Pomiechowa w którym śpiewał wtedy między innymi p. Marcin Dudziej. Nie przypuszczaliśmy wówczas, że spotkamy się ponownie w Zakroczymiu - ja jako proboszcz i p. Marcin jako organista tej parafii.

 • DSC_0001
 • DSC_0002
 • DSC_0003
 • DSC_0004
 • DSC_0005
 • DSC_0006
 • DSC_0007
 • DSC_0008
 • DSC_0009
 • DSC_0010
 • DSC_0011
 • DSC_0012
 • DSC_0013
 • DSC_0014
 • DSC_0015
 • DSC_0016
 • DSC_0017
 • DSC_0018
 • DSC_0019
 • DSC_0020
 • DSC_0021
 • DSC_0022
 • DSC_0023
 • DSC_0024
 • DSC_0025
 • DSC_0026
 • DSC_0027
 • DSC_0028
 • DSC_0029
 • DSC_0030
 • DSC_0031
 • DSC_0032
 • DSC_0033
 • DSC_0034
 • DSC_0035
 • DSC_0036
 • DSC_0038
 • DSC_0039
 • DSC_0040
 • DSC_0041
 • DSC_0042
 • DSC_0043
 • DSC_0044
 • DSC_0045
 • DSC_0046
 • DSC_0047
 • DSC_0048
 • DSC_0049
 • DSC_0050
 • DSC_0051