wielka sobota 2014       Poświęcenie ognia, paschału i wody chrzcielnej, wyznanie wiary i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych to najważniejsze elementy z dzisiejszej liturgii Wigilii Paschalnej. Zgodnie ze zwyczajem jaki kontynuujemy w naszym kraju, Pan Jezus pozostanie jeszcze w grobie do niedzielnego poranka. Postarajmy się trwać jeszcze w modlitewnym skupieniu do jutrzejszego poranka.

 • wielka_sobota_01
 • wielka_sobota_02
 • wielka_sobota_03
 • wielka_sobota_04
 • wielka_sobota_05
 • wielka_sobota_06
 • wielka_sobota_07
 • wielka_sobota_08
 • wielka_sobota_09
 • wielka_sobota_10
 • wielka_sobota_11
 • wielka_sobota_12
 • wielka_sobota_13
 • wielka_sobota_14
 • wielka_sobota_15
 • wielka_sobota_16
 • wielka_sobota_17
 • wielka_sobota_18
 • wielka_sobota_19
 • wielka_sobota_20
 • wielka_sobota_21
 • wielka_sobota_22
 • wielka_sobota_23
 • wielka_sobota_24
 • wielka_sobota_25
 • wielka_sobota_26
 • wielka_sobota_27
 • wielka_sobota_28
 • wielka_sobota_29
 • wielka_sobota_30
 • wielka_sobota_31
 • wielka_sobota_32
 • wielka_sobota_33
 • wielka_sobota_34
 • wielka_sobota_35
 • wielka_sobota_36
 • wielka_sobota_37
 • wielka_sobota_38
 • wielka_sobota_39
 • wielka_sobota_40
 • wielka_sobota_41
 • wielka_sobota_42
 • wielka_sobota_43
 • wielka_sobota_44
 • wielka_sobota_45
 • wielka_sobota_46